Sanse Mp3 Art Sizer

Sanse Mp3 Art Sizer 2.1

Miễn phí
Perform digital album art sizing operations
Người dùng đánh giá
3.3  (8 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.1.0.3 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Hot Coffee Software
Size the album art for a music album and attach it to the MP3 files. Automatically process the image and integrate them with all the tracks in a chosen folder or individual files. Adjust the size and dimensions of the art to customize its visualization.
Với Mp3 Art Sizer anh có thể cỡ album nghệ thuật trong Mp3 tập tin hay một đống hồ sơ) với chỉ một vài này, anh vừa nạp lại các hồ sơ của anh đánh đi và để cho resizer làm việc này.
Vậy đó không phải là một câu trả lời dễ dàng đó là một sự kết hợp giữa tập kích cỡ và kích thước của tập nghệ thuật, tôi nghĩ có lẽ chỉ Lil Monsta biết chắc.
Thông tin được cập nhật vào: